Petter Rønning

Petter Rønning er leder av Sør-Trøndelag Unge Venstre og 3. kandidat for Venstre i Trondheim. Han går studiespesialiserende på Adolf Øiens Videregående skole. Han er 18 år gammel og engasjerer seg i Unge Venstre og Venstre, både lokalt og nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Petter Rønning

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Hjertesakene hans er dyrevern og skole. – Graden av sivilisasjon i et samfunn kan ofte måles ut fra den måten dyr behandles på. I Norge lider mange dyr unødvendig, fordi noen sitter innelåst i små innhumane bur, noen fordi deres art er ulovlig i Norge, noen fordi eierne i grunn ikke skulle hatt lov til å få dyr og noen fordi hjelpen ikke rekker fram, sier han.

– I norsk skole er det mange utfordringer, vi starter med andre fremmedspråk for sent, det er for mye teoretiske fag hos yrkesfagene, vi har for mange tiltak på forebyggende mobbing, men for lite kunnskap på sanksjoner og får få valgmuligheter på studiespesialisering.

Mer til dem som trenger det mest
Petter bryr seg også mye om de svakeste i samfunnet. – Fordi prostituerte, fattige, narkomane og papirløse innvandrere er mennesker som har falt utenfor systemet. Disse er det viktig å hjelpe, og Venstre sparker ikke mennesker som ligger nede; Venstre strekker ut en hjelpende hånd, sier Petter.

Petter bruker mye av sin tid på Venstre og Unge Venstre, så han har ikke tid til så mye mer. Men han spiller også instrumenter og engasjerer seg i det han får tid til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**