Torgeir Fossli gjenvalgt som leder

Årsmøte for året 2010 ble avholdt 18. januar 2011. Her ble Torgeir Fossli gjenvalgt som leder, Gunnbjørg Fisketjøn ble valg til nestleder og Truls Ekeberg er tilbake i som styremedlem i Notodden Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende nye styre ble valgt med akklamasjon:

Torgeir Fossli

Torgeir Fossli

Gunnbjørg Fisketjøn

Gunnbjørg Fisketjøn

Leder: Torgeir Fossli
Nestleder: Gunnbjørg Fisketjøn

Jon Eivind Svagaard

Jon Eivind Svagaard

Økonomiansvarlig:
Jon Eivind Svagård

 Jørund Krosshus

Jørund Krosshus

Truls Ekeberg

Truls Ekeberg

Øvrige styremedlemmer:
•Jørund C. Krosshus
•Truls Ekeberg

Styret får fullmakt til å supplere med ett medlem til den siste styreplassen

Varamedlemmer:
1. Per Simones
2. Gisle Grimeland
3. Marianne Nedler Tinnes

Utsendinger til Telemark VENSTRE’s årsmøte fredag 11. februar:
Torgeir Fossli (automatisk som leder i fylkesstyret)
Gunnbjørg Fisketjøn
Truls Ekeberg

Invitasjon sendes til medlemmene som kan melde sin interesse for 4. plassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**