Alle er velkomne

Nes Venstre har oppdatert møtekalenderen for 2011. Vi ønsker alle velkomne til å delta på møtene i Nes Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nes Venstre holder vanligvis sine møter i møtelokalene til økonomiavdelingen på rådhuset. Vi møtes mandager foran hvert formannskapsmøte, og i 2011 er møtetidspunkt satt til klokken 19.30. Datoene for møtene i 2011 finner du i kolonnen helt til høyre.

Nes Venstre verdsetter åpenhet, derfor er også møtene våre åpne. Selv om det i møteplanen formelt heter gruppemøter, er det anledning for både medlemmer og andre å delta på møtene.

Møtene i lokallaget er en anledning til å bli bedre kjent med styret og politikerne våre; til å komme med innspill til politikken våre; ta opp egne saker; eller informere Nes Venstre om enkeltsaker.

Blomst

Foto: Venstre

Ombudsrollen er viktig for Nes Venstre, så ikke nøl med å ta kontakt.

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**