Klimaplan: — Tiltakene ikke ambisiøse nok

Nes tar mål av seg å bli klimanøytral, men tiltakene er ikke ambisiøse nok til å nå målet. Det mener Nes Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fredag var det høringsfrist for forslag til energi- og klimaplan for Nes kommune. Interessen for klimaplanen har dessverre vært lav i kommunen, men Nes Venstre har gitt sine innspill til planen.

— Forslaget til energi- og klimaplan for Nes kommune inneholder en rekke positive elementer, og vi liker spesielt godt at kommunen gjennom klimaplanen tar mål av seg både å bli klimanøytral og Miljøfyrtårn. Vi er også glad for forslaget om at arbeidet med å korte ned reisetiden og øke frekvensen på Kongsvingerbanen skal intesiveres, noe Nes Venstre har kjempet for i en årrekke, sier Sesselja Bigseth.

Sesselja Bigseth

Foto: James Baker

— Samtidig stiller vi spørsmål om planen er ambisiøs nok og om de delmål og tiltak som er foreslått, er tilstrekkelige for å nå de strategiske mål.

Klimanøytral?

Klimanøytral vil si at klimaeffekten av aktiviteten blir den samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. I forslaget til energi- og klimaplan er målet å redusere klimagassutslippene med 20 prosent av 2006-tallene innen 2020.

— Med et slikt delmål gjenstår det ganske mye før det strategiske målet om klimanøytralitet er nådd, og vi lurer derfor på når man har tenkt at kommunen skal bli klimanøytral. Vi mener det er viktig at denne planen ikke bare blir fagre ord i et dokument i en skrivebordsskuffe, men at den fører til konkrete og målbare resultater, sier Bigseth.

Må redusere energibruken

Sparepæren - 80% energireduksjon.

Foto: Jan Erik Wilhelmsen

Et av tiltakene som er foreslått, er at kommunen skal redusere forbruket av ikke-fornybar energi med 50% i egen eksisterende bygningsmasse.

— Vi mener det er et poeng at energiforbruket reduseres, og ikke bare byttes ut med fornybar energi. Norge er knyttet til det europeiske kraftnettet, hvor energi produseres bl.a. av kullkraft- og gasskraftverk. Ved å redusere det totale energiforbruket, vil det være mindre behov for å importere energi produsert ved slike kraftverk. Vi ønsker derfor at det inkluderes i planen at kommunen skal redusere det totale energiforbruket i egen eksisterende bygningsmasse, sier Bigseth.

Bedring av Kongsvingerbanen avgjørende

Lokaltog ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Veitransport står for hele 38% av klimagassutslippene i Nes. Et viktig tiltak vil derfor være å få flere pendlere til å bruke kollektivtransport, og her står Kongsvingerbanen sentralt.

— Skal vi nå målet om å bli en klimanøytral kommune, må vi satse fullt ut på Kongsvingerbanen. Vi ønsker derfor at Kongsvingerbanen skal være utbedret og med hyppigere og raskere avganger enn ved dagens tilbud før riksveg 2 etableres som fire-felts veg gjennom Nes.

Les artikkelen i Raumnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**