Årsmøte Gamle Oslo Venstre

Årsmøte mandag 24.01, kl. 18:00 på Venstres hus. Bli med på en god diskusjon rundt vårt nye bydelsprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utdrag fra vårt nye Bydelsprogram:
Gamle Oslo Venstre vil gjøre Gamle Oslo til byens mest spennende bydel. En trygg bydel med et mangfoldig kulturliv og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Vi vil arbeide for at Gamle Oslo beholder sin lokale identitet under de store utviklingene som nå skjer i bydelen.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Venstre vil ha rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**