Takk for tilliten!

Først og fremst vil jeg gjerne få takke Arendal Venstre for tilliten.
Det er med stor grad av ydmykhet jeg nå tar over ledervervet etter Jan Kløvstad, skriver Cathrine Høyesen Hall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

En kort presentasjon av meg selv; jeg er 43 år, gift, og har to barn. En jente på 16 og en gutt på snart 14 år. Jeg bor på Eikeland, helt på grensen mot Tvedestrand, ikke langt fra Kilsund.
Jeg ser det som en fordel for lokallaget at jeg bor i en utkant av kommunen. Hovedtyngden av lagets medlemmer bor i mer sentrale strøk, og vi trenger også en stemme fra "provinsen."
Av utdannelse har jeg to år på høyskolen "Norsk Kjøpmannsinstitutt" i Bærum. Etter endt studie gikk jeg inn i familiebedriften "To Små Nøster A/S", en veletablert garnforretning i Arendal sentrum som min far startet rundt 1960. Denne ble avviklet på slutten av 90-tallet grunnet nedgangstider i bransjen. Da hadde jeg i noen år, ved siden av butikkdrift, vært daglig leder for Per Hall A/S, et lite eiendomsselskap.
Gjennom dette selskapet eier og drifter jeg to bygårder i Arendal, henholdsvis "Det Gamle Politikammeret" ved Kanalplassen, og "Det Rosa Huset" i Torvgaten. (vi har egen hjemmeside for spesielt interesserte; www.pha.no). Min søster eier halvparten av firmaet.
På fritiden er jeg glad i friluftsliv. I god venstreånd, byttet vi for noen år siden ut motorbåten vår med en havseiler. Sommerhalvåret bruker vi den både til turer og regattaer. Ellers om året er jeg glad i å gå turer i skog og mark. Vi er heldige og har turterreng rett utenfor stuedøra, og en dachs som er full av energi.

Jeg har ved enkelte anledninger blitt spurt hvilke politiske saker som engasjerer meg mest.
Det er flere saker i lokalpolitikken som engasjerer meg. Byplanlegging og sentrumsutvikling fanger alltid min oppmerksomhet, og her ser jeg helt klart at det blir mange spennende saker og debatter også i neste fireårsperiode. Det kan nevnes at jeg var tungt involvert i etableringen av Arendal By AS. Dette er et selskap som samler gårdeiere, handelsstand og kommunen.
Skolepolitikk er et tema som jeg verdsetter høyt. Jeg tror at skolestrukturen i kommunen i neste fireårsperiode vil skape mye engasjement i befolkningen og hodebry hos de folkevalgte!
Omsorg, og da særlig uføreproblematikken i landsdelen, har engasjert meg siden jeg ble kjent med innholdet i forskningsrapporten; "Et liv jeg ikke valgte". Denne ble offentliggjort for ett års tid siden. Her har vi virkelig store utfordringer, både i Arendal og i mange andre kommuner i fylket. Aust-Agder har flest uføre i landet (12.3 %), kun forbigått av Nordland. Det som er mest skremmende, er at en stor del av disse er under 35 år. Her bør alle kloke hoder, på tvers av offentlige instanser og politiske partier finne sammen, og gjøre det som trengs for å få snudd denne svært uheldige utviklingen. Det handler om hele landsdelens omdømme.

Jeg ser frem til å sette i gang arbeidet sammen med det nye styret, og jeg gleder meg til den spennende tida frem mot valget i september!
Jeg tror veldig på lagspill. Jeg håper alle som ønsker at Venstre skal gjøre et bra valg, også kan være med å bidra litt i valgkampen! Da blir dugnadsarbeidet overkommelig for oss alle. Og hvis vi alle yter litt, for eksempel ved å stå på stand eller dele ut valgmateriell, så føler jeg meg trygg på at vi vil gjøre et godt valg! Målet mitt er å doble antall representanter i bystyret, fra to til fire.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Jan Kløvstad for hans utrettelige innsats som lokallagsleder i Arendal i åtte år. Er det noe vi ikke kan beskylde ham for, så er det å ligge på latsiden.
Arbeidet han har gjort, og gjør, for Venstre lokalt og regionalt står det stor respekt av!
En av de største utfordringene med å overta stafettpinnen etter Jan som lokallagsleder, blir å være like synlig og tydelig som ham. Både i bystyret, åpne debattmøter, og ikke minst i det lokale samt regionale mediebildet har han vært til stede for partiet. Alltid representert på en positiv måte.
Jan Kløvstad vil fortsatt være gruppeleder for Arendal Venstre i bystyret inneværende periode, samt være styremedlem i lokallaget.

Cathrine H. Hall
Leder i Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**