Årsmøte i Alvdal Venstre

Det innkalles til årsmøte tirsdag 1. februar 2011 kl. 19:30 på Taverna. Frasigelser av verv til valgkomiteen v/Sigmund Paaske eller Ola Eggset innen 26. januar. Saker som ønskes behandlet sendes styret v/Anders Wahl innen 26. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsrapport for 2010 fra styret (v/leder)
4. Årsrapport for 2010 fra kommunestyregruppa (v/gruppeleder)
5. Regnskap 2010 (v/kasserer)
6. Kontingent og budsjett for 2011 (v/kasserer)
7. Valg til styre, leder, revisor og valgkomite (v/valgkomiteen)
8. Valg av 2 utsendinger til fylkesårsmøte (v/valgkomiteen)
9. Innkomne saker

Hender

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**