Fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag Venstre 2011

Vi vil med dette ønske alle lokallagene velkommen til årets fylkesårsmøte. Vi går en spennede tid i møte med landsmøte i Trondheim 1. – 3. april, lokalvalg og fylkestingsvalg. Vi har fått ny leder som er aktiv og engasjert, og partiet opplever medlemsvekst og gode meningsmålinger. Vi håper på stort frammøte, interessante debatter og gode vedtak. Nestleder Helge Solum Larsen kommer til møtet og vil innlede til politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

Helge Solum Larsen (39) er Venstres 1. nestleder. Han leder også Venstres internasjonale utvalg. Solum Larsen er i tillegg bystyrerepresentant i Stavanger. Han ble etter valget i 2007 nestleder i Kommunalstyret for byutvikling, samt i Administrasjons- og lønnsutvalget i Stavanger kommune. Solum Larsen er en av de sentrale politikerne i Stavanger som sikret at dobbeltsporet på jernbanen mellom Stavanger og Sandnes skulle bli en realitet. BondevikII-regjeringen avsatte midler til prosjektet i 2005. Du kan lese mer om Solum Larsen her.

Praktisk informasjon
Møtested: Hotel Augustin, Kongens gt. 26, Trondheim
Møtestart: Lørdag 12/2 kl 9.00
Møteslutt: Lørdag 12/2 kl. 18.00

Program
0900-0915: Åpning v/fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken
0915-1000: Innledning til debatt ved nestleder Helge Solum Larsen
1000-1015: Pause
1015-1130: Generell politisk debatt
1130-1200: Presentasjon av forslag til valgprogram for fylkestingsvalget av lederne for miljø-, skole-, helse-, samferdsel – og næringsgruppene
1200-1300: Lunsj
1300-1320: forts. Presentasjon av program for fylkestingetsvalget
1320-1400: Debatt
1400-1545: Politiske uttalelser
1545 -1600: Pause
1600 — 1800: Årsmøtesaker (se saksliste under)
1800 Avslutning

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd
3. Referat fra fylkesårsmøtet 2010
4. Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstre 2010
5. Årsmelding for Sør-Trøndelag Venstres fylkestingsgruppe 2010
6. Økonomi: Regnskap 2010 og budsjett 2011
7. Valg
8. Virksomhetsplan
9. Vedtekter
10. Politiske uttalelser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**