MEDLEMSVERVING!

Re Venstre har fått 2 nye medlemmer i 2011 og satser selvsagt på medlemsverving som et sikkert kort frem mot valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Velkommen til nye medlemmer.
Fler hoder som tenker. Forskjellig erfaring og kunnskap , men med samme verdisyn og ideologi.
Re Venstre tar fotfeste og slipper til nye krefter. Programarbeide blir spennende i år og styrken i laget bare øker.

Gerd-Eva Holtung
Re V`s leder frem til Årsmøtet 27/1 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**