Nominasjonkomiteens arbeid

Nominasjonskomiteen i Grimstad Venstre holdt pressekonferanse den 24. januar 2011 på Cafè Ibsen, Nøkternhetens sal og la frem valglisten til høstens valg. Forslaget (eller innstilling) ble sendt til lokallaget for offentliggjøring for Venstres medlemmer og andre samme dag.
Nominasjonskomiteens medlemmer har til kommunevalget 2011 vært, Signy Haglund, Tor-Erik Moseid Austenaa og Christian Danielsen.
Lokallaget hadde et møte for en stund siden hvor det ble foreslått aktuelle navn. Det ble ca 120 !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nominasjonskomiteen har hatt et mål denne gangen, med å blande nye og «gamle» navn og å få en variert liste med hensyn til: alderssammensetning, bostedsadresser og tildels yrker. Komiteen mente at de hadde lykkes i dette og fått 41 flotte kandidater! Nominasjonskomiteen hadde en hyggelig jobb når de ringte rundt. Det var mange positive tilbakemeldinger!

Det var 18 personer som stod på lista til forrige valg som ikke ble med denne gangen. Det betydde ikke at de er på noen måte ble glemt, men for å få litt nye navn måtte det bli slik, all den tid vi ikke kan ha mer enn 41 navn!

Listen til forrige valg hadde en kvinneandel på 41.5 %. Kvinneandelen denne gangen er økt til 44%. Under 30 år er det 6 personer, mellom 30 og 50 år 15 personer, og over 50 år 20 personer.

[link#http://]Dette er som sagt nominasjonskomiteens forslag[/link], og er nå oversendet til styret, som innkaller til eget nominasjonsmøte den 7. februar 2011.

De 4 toppkandidatene Hans Antonsen, Anne Regine Mo Grimdalen, Arnt Gunnar Tønnessen og Anita Sofie Grandemo møtte opp på pressekonferansen og ble alle intervjuet av journalistene fra Grimstad Adressetidende ved Erling Lauvrak og av Agderposten ved Miriam Grov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**