Nettariff og Trønderenergi

– Jeg oppfatter politikerne i Trondheim som etterpåkloke. I mai hadde jeg en merknad i formannskapet som skissert løsninger for at vi kunne fått en langt ryddigere overgang til felles nettområde, sier Jon Gunnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: R Sollied

I forbindelse den varslede redegjørelse om at Trønderenergi hadde kjøpt Trondheim Energi Nett, ble følgende merknad fremmet:

Merknad
Formannskapet i Trondheim reagerer kraftig på at dette oppkjøpet nå er vedtatt uten en politisk behandling. Hva må innbyggerne i Trondheim betale i ekstrautgifter?

Nå vil fordelen for innbyggerne og bedriftene i Trondheim og Klæbu, med Norges lavest nettariff, forsvinne. Formannskapet ber om at man benytter seg av NVE sitt regelverk om en overgangsordning på 3 år før man får felles nettariff med dagens abonnenter i Trønderenergi.

Nettariffen består av et fastledd og et energiledd for husholdningskunder. Trønderenergi har over dobbelt så høyt fastledd i forhold til Trondheim Energi. Hvis størrelsen på fastleddet opprettholdes i Trønderenergi Nett vil dette gi et dårlig miljøsignal om strømsparing. Lavest mulig fastledd og mer fokus på pris i forhold til forbruk må bli prispolitikken for Trønderenergi Nett også.

Formannskapet i Trondheim advarer mot en videre harmonisering av nettariffen i landet. Felles nettariff vil fjerne fokus på pris. Pris er det viktigste incitament for å drive effektivt.

Transport av elektrisitet er en monopolvirksomhet. Monopolvirksomheter må styres/overvåkes av de folkevalgte og det må være selvkostprinsippet som gjelder. I dag tar eierkommunene utbytte av nettselskapet. Innbyggerne i Trondheim må for all del ikke betale en overpris for at eierne i Trønderenergi skal få høyest mulig utbytte.

Jon Gunnes, Venstre

– Venstre fikk ingen støtte for dette synspunktet og i debatter i ettertid, både i formannskap og Bystyre, så har vi nærmest blitt latterliggjort fordi vi blander politikk inn i nettariff – spørsmålet. De samme politikerne er nå høyt på banen og vil ha omkamp, sier Jon Gunnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**