Nytt styre i Bodø Venstre

Årsmøte i Bodø Venstre valgte nye representanter i styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var et enstemmig vedtak i årsmøtet som valgte:

Til leder for ett år velges Jostein Toftebakk (gjenvalg)

Jostein Toftebakk

Foto: Jostein Toftebakk

Til kasserer for ett år velges Odd Arne Klefstad (gjenvalg)
Årsmøtet delegerer til kasserer å finne revisor.

Til styremedlemmer velges:
Elise Viksaas, valgt til 2013 (ny)
Ida Johnsen, valgt til 2013 (gjenvalg)
Carl Eliassen, valgt til 2013 (ny)
Jostein Toftebakk, tidligere valgt til 2012
Odd Arne Klefstad, tidligere valgt til 2012
Turid Høyersten Holm, tidligere valgt til 2012
Unge Venstre representant, tidligere valgt til 2012

Til varamedlemmer for ett år velges:
1.vara Terje Cruickshank, valgt til 2012 (gjenvalg)
2.vara Marit Brochmann, valgt til 2012 (ny)
3.vara Per Dalhaug, valgt til 2012 (gjenvalg)
4.vara Eli Skintveit, valgt til 2012 (gjenvalg)

Styret konstituerer seg selv.
Styret oppfordres til å opprette egen valgkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**