-Det bør bli graderte kulturskolesatsar for at alle kan ha råd til å gå der

-Det bør bli graderte kulturskolesatsar for at alle kan ha råd til å gå der, seier Venstre i Arendal bystyre og stemte for eit forslag frå

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Arbeidarpartiet om å innføre graderte betalingssatsar i kultuskolen. Forslaget kom i samband med ei samrøystes tilråding i bystyret om å støtte opp om rapporten “Kulturskoleløftet – kulturskole for alle”. Eit samla bystyre var glad for rapporten. Arbeidarpartiet, Venstre, SV og pensjonistpartiet stemte for graderte satsar, men fekk berre 19 av 39 stemmer. Forslaget fall.

Meir om rapporten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**