Ingen grunn til arroganse

Det er tittelen på Tore Nilsens tilsvar til Jarle Utne Reitans leserbrev i Haugesunds Avis i forrige uke. Du kan lese hele leserbrevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bystyremedlem for Høyre, Jarle Utne Reitan, presenterer i Haugesunds Avis et syn på opposisjonens rolle i Haugesundspolitikken, som ikke kan stå uimotsagt. Med utgangspunkt i avisens artikkel om foreningen Samtids debatt på Høvleriet, konkluderer Utne Reitan på samme måte som journalisten, og slår fast at vi alle er like. Mon tro om også Utne Reitan forlot debatten etter den første halvtimen?

Jarle Utne Reitan hevder at opposisjonens oppgave er å fremme forslag som gjør at posisjonen kan få flere perspektiver på saker som er til behandling. Når vedtakene blir slik de blir, skyldes dette i følge Utne Reitan at mindretallet i bystyret ikke har en alternativ politikk. Maken til arroganse skal man lete lenge etter.

Venstres representanter er valgt av Venstres velgere for å i vareta og fremme den politikken som er nedfelt i Venstres program. Det er vår kontrakt med våre velgere, og den tar vi på alvor, enten det innebærer å stemme med eller mot flertallet. Vi har ingen avtale med Høyres velgere om å forbedre flertallets forslag til vedtak.

Både gjennom budsjettforslag, interpellasjoner og ved behandling av ulike saker i formannskap og bystyre, har Venstre vist hvilke tiltak vi prioriterer, og hvordan vi vil finansiere de samme tiltakene. Gjennom interpellasjoner og spørsmål til ordføreren, har vi tatt opp saker som flertallet har kunnet gi sin tilslutning til om de har ønsket det.

Venstre har satt søkelyset på behovet for styrking av gjeldsrådgiving i kommunen, og vi har hatt inndekking for slik styrking i de to siste budsjettforslagene. Vi har satt søkelyset på bakgrunnen for befolkningsveksten i Haugesund, og vi ser at dette nå ligger som en forutsetning i rådmannens budsjettforslag. Venstre har bedt om større grad av, og bedre løsninger for åpenhet i kommunen, og vi har fra første budsjettforslag av i 2007 tatt med drift av et trinn to i botilbudet som gis til rusbrukere i byen. I tillegg har vi fremmet en rekke oversendelsesforslag til administrasjonen, og vi har fått gjennomslag for konkrete forslag om styrket økonomistyring.

Framfor alt har vi hatt et våkent øye for utviklingen av skolen i byen, og vi har foreslått en sterk satsing på kompetanseheving for lærerne, økning av lærertettheten i skolen, og bevilget midler til nødvendig nyinnkjøp av lærebøker, slik at alle elever skulle ha godkjente lærebøker innen utgangen av dette året. At Jarle Utne Reitan ikke har registrert en eneste av disse sakene sier svært lite om Venstre.

Da Terra-saken ble kjent høsten 2007, var det ingen i Venstres nyvalgte gruppe som hadde vært med å fatte dette vedtaket. For oss var det likevel en selvsagt ting at også vi måtte være med å ta ansvar for det tidligere representanter for vårt parti hadde stemt for. Dersom Jarle Utne Reitans holdninger er representative for flertallets representanter, er det tydelig at en tilsvarende vilje til å ta ansvar for egne valg ikke finnes hos posisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**