Oppsummering fra årsmøtet i GOV

Engasjerte medlemmer på årsmøte i Gamle Oslo Venstre i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gamle Oslo Venstre holdt sitt årsmøte 24. januar, og møteromet i Venstres hus fyltes etterhvert opp av debattglade Venstre-velgere med engasjement for bydelen sin.

Runhild Gammelsæter orienterte om prosessen og presenterte programkomiteens utkast til program for perioden 2011 – 2015. Etter en innledende debatt med mye meningsutveksling ble det vedtatt å avholde medlemsmøte i februar, med anledning til en grundig og god politisk debatt. I tillegg fikk programkomiteen flere innspill til å ta med til det nye utkastet.

Nominasjonslista ble toppet med Runhild Gammelsæter, Matti Licie Arentz og Espen Ophaug. I tillegg vil Joar Rasmussen, Gøril Bjerkhol Havro, Erlend Bjorstad, Helene Z. Skulstad, Tommy Hagen, Randi Olsen, Kristoffer Deinoff, Mikael Kvamsdal, Therese Vangstad, Tor Gabrielsen, Charlotte Nielsen, Anders Q. Nyrud, Marian Rui Slettebakken, Joanna Hvalen, Øyvind Eggen, Nina Hjellegjerde, Dordi Kindingstad, Thomas Havro Hansen og Trine Skei Grande utgjøre Gamle Oslo Venstres politiske ansikt.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Randi Olsen som leder av Venstres bydelslag i Gamle Oslo. Hun fikk med seg:
Tommy Hagen som tar over nestledervervet fra Runhild Gammelsæter (..som ble nominert på første plass til bydelslista)
Erlend Bjorstad fortsetter som styremedlem
Therese Vangstad og Kristoffer Deinoff kommer inn som friske pust i styret.

Årsmøtet vedtok to politiske uttalelser, om valgfrihet i hjemmetjenesten og krav om trikkering. (se egne saker)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**