Signe Marie Kristensen

Signe er 19 år og Sarpsborg Venstres fjerdekandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Signe Marie Kristensen

Foto: privat

Signe Marie er fra Kurland i Sarpsborg, er assistent ved Borgen sykehjem, studerer til å bli bioingeniør ved Høgskolen i Østfold og er aktiv i NITOs studentlag i Fredrikstad (Norsk Ingeniør- og teknologiorganisasjon).
Hun er leder av Nedre Glomma Unge Venstre og tidligere nestleder i Østfold Unge Venstre. Hun har vært delegat til landsmøtet i Venstre og Unge Venstre. Hun har også sittet i programkomiteene til Østfold Venstre og Sarpsborg Venstre.

Signe vant Ungdommens Fredspris for et prosjekt ved St. Olav videregående skole. Det gjorde hun fordi hun er engasjert i fred og demokrati i hele verden. I tillegg til denne interessen er Signe opptatt av å skape en god skole der hver enkelt elev blir sett av gode lærere og helsesøstre, at vi skal legge til rette for at man skal kunne leve miljøvennlige liv og at alle – uavhengig av hvor de er fra – skal behandles likt, både når det gjelder krav og rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**