Trikkering i Gamle Oslo!

Gamle Oslo Venstre krever at trikkeringen i Gamle Oslo realiseres, slik at kollektivkapasiteten øker samtidig som man tar vare på og utvikler Middelalderbyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gamle Oslo Venstre krever at trikkeringen i Gamle Oslo realiseres, slik at kollektivkapasiteten øker samtidig som man tar vare på og utvikler Middelalderbyen.

Gamle Oslo er den bydelen i Oslo som vokser raskest. I dag disponerer bare rundt halvparten av bydelens husstander bil. Det er viktig at kollektivtilbudet til de nye områdene i bydelen er så gode at bydelens borgere fortsatt kan basere seg på bruk av kollektivtransport. Dette gjelder blant annet Sørengautstikkeren, der det planlegges ca. 1200 nye boliger. I tillegg bør kollektivtilbudet til bydelssenteret ivaretas ved at trikken i Schweigaardsgate opprettholdes. Gamle Oslo Venstre krever
at Schweigaardsgatetrikken knyttes sammen med en Fjordtrikk som går via Sørengautstikkeren etterDronning Eufemias gate og Håkon 5s gate.

Gamle Oslo Venstre vil understreke at et godt kollektivtilbud i Gamle Oslo må sees i sammenheng med viktigheten av å ta vare på og utvikle Middelalderbyen. Middelalderbyen er Oslos historiske vugge, og er av uvurderlig betydning for å forstå vår egen historie og kulturarv. Kulturminnene ligger tett, og sammenhengen mellom både ruiner, vannspeil, grøntstrukturer og Oslo torg må ivaretas. Både bydelsutvalget og bystyret har vedtatt å gjenopprette Oslo torg som en viktig møteplass i bydelen. Dette må byrådet ta på alvor.

Da de store veistrukturene ble lagt for noen tiår siden, ble det lagt vekt på å ikke dele opp Middelalderbyen. Gamle Oslo Venstre krever at samme hensynene må ligge til grunn for framtidige kollektivløsninger, og mener at dette forsterker behovet for ny å legge ny trikketrasee utenom Middelalderbyen og Oslo torg.

Gamle Oslo Venstre
V/styreleder Randi Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**