Venstre vil sikre valgfrihet i hjemmetjenestene

Gamle Oslo Venstre mener valgfrihet av leverandør av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og BPA (bruker/borgerstyrt personlig assistanse) er avgjørende for å sikre brukerne et godt tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gamle Oslo Venstre mener valgfrihet av leverandør av hjemmehjelp, hjemmesykepleie og BPA (bruker/borgerstyrt personlig assistanse) er avgjørende for å sikre brukerne et godt tilbud. De rød-grønnes kamp for å avvikle dette og gå tilbake til kommunalt monopol er ødeleggende for brukerne. Alle fortjener et forutsigbart og fleksibelt tilbud som er tilpasset mennesker med svært ulike behov og livssituasjoner.

I den siste undersøkelsen blant brukere av hjemmetjenester i Oslo kommer dessverre bydel Gamle Oslo ut blant de dårligste. Gamle Oslo Venstre mener det er et mål at det offentlige tjenestetilbudet skal være så godt som mulig, men at private tjenestetilbud skal være et alternativ for brukerne. Det er viktig at bydelen nå tar en grundig gjennomgang av organiseringen av tjenestene. For mange brukere er disse tjenestene helt nødvendig for å kunne delta i arbeidslivet. Ikke minst for disse er det viktig at bydelen blir bedre både når det gjelder forutsigbarhet og fleksibilitet, slik at mangelfulle tjenester i seg selv ikke gjør det vanskeligere å delta i arbeidslivet. For brukere i alle aldre som trenger hjelp til alt fra dusj til personlig pleie, er det ekstra viktig at det er så få ulike hjelpere som mulig, og at det er mulig å bytte dersom man ikke opplever å bli behandlet med den respekt og verdighet som trengs i slike situasjoner.

Gamle Oslo Venstre vil understreke at selv om det offentlige tilbudet blir bedre, er det viktig å forsvare valgfriheten til å bytte leverandør dersom man vantrives med det tilbudet man har. Uten en slik rett, vil brukerne i praksis oppleve at muligheten til å klage eller kreve andre hjelpere ikke er reell.

De fleste private tilbydere av hjemmetjenester er små og mellomstore bedrifter startet av kvinnelige gründere. Mange av disse har erfaring fra offentlig tjenestetilbud, og på bakgrunn av dette ønsket å gi et tilbud som er mer på brukernes premisser. Disse bedriftene er i dag et viktig supplement til det offentlige tilbudet, og sørger for valgfrihet i hjemmetjenestene.

Gamle Oslo Venstre
V/styreleder Randi Olsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**