Moped opplæring i Iveland

9.02.2011
Trafikkopplæring i grunnskolen
I Iveland kommune har ungdommen mottatt undervisning i både trafikalt grunnkurs og mopedkjøring på skolen mot å betale en egenandel på kr. 3.000,-. Fylkesmannen i Aust Agder har gjennom et tilsyn kommet frem til at dette strider mot Opplæringsloven, og har på bakgrunn av dette kommet med pålegg om at denne undervisningen nå må organiseres på annet vis, eller i verste fall stoppes. Saken er nå til behandling i de politiske utvalgene i kommunen.
Innslag på NRK-Sørlandet 17.02.11 Les mer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette er utdrag fra SPs Gro Anita Mykjåland sitt åpne brev, som Venstre støtter fullt ut, Det er for ille at rektor har vært på mange forskjellige kurs, for å holde seg oppdatert, så skal det plutselig ikke være lov, Nei dette er en dårlig sak for fylkesmannen synes vi i Venstre også

I Iveland kommune har ungdommen vært så heldig at de har fått både trafikalt grunnkurs og mopedkjøring på skolen. Dette har vært gjort ved at rektor og inspektør som har solid pedagogisk utdanning og erfaring, sammen har tatt på seg oppgaven, der kjøringen har pågått i skoletida med tre elever av gangen, mens den teoretiske biten har vært gjennomført etter skoletid. Elevene har betalt 3000 kroner for dette.
Fylkesmannen i Aust Agder v/ Utdannings og familieavdelingen har hatt et skriftlig tilsyn med trafikkopplæringen i Iveland Kommune, og har på bakgrunn av dette kommet med pålegg om at denne undervisningen nå må organiseres på annet vis en i dag, eller i verste fall stoppes.

Begrunnelsen Fylkesmannen kommer med er at Iveland Skole ikke følger fag- og timefordelingsplanen jamfør opplæringsloven. Og at Iveland kommune må sørge for at de timene elevene har tapt i ulike fag på grunn av trafikkopplæringen må bli tatt igjen i løpet av inneværende skoleår.
Fylkesmannen krever også at de timene elevene har brukt på trafikkopplæring til nå i år, må bli tatt igjen i løpet av dette skoleåret. Timene elevene bruker i skoletida på dette tilsvarer 2 ½ dag i løpet av året. 2 1/2 dag i løpet av ett skoleår! Hvor mye fravær tror fylkesmannen at elevene må ha dersom de skal reise til Evje, Vennesla eller Kristiansand for å ta mopedførersertifikatet?

Fylkesmannen mener at" kommunen bryter retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring i følge opplæringslova." Jeg er helt enig i at grunnskoleopplæringen skal være gratis, men her mener jeg at det er mer snakk om hvilken lomme pengene skal havne i. Iveland kommune tar pr dags dato 3000 kroner for at elevene ved Iveland skole skal få mopedfører sertifikatet. Dette dekker knapt utgiftene, men Iveland kommune har sett på dette som et så viktig tilbud til unge i Iveland kommune at vi har valgt å legge prisen på et minimum. Dersom de skal ta mopedfører sertifikatet ved en kjøreskole koster det nærmere 8000 kroner. Så argumentasjonen om gratisprinsippet blir mer til hva ungdommene skal betale og til hvem.

Kjære fylkesmann, la oss beholde dagens ordning angående trafikkopplæring i skolen. Kommunen, skolen, foreldre og ikke minst elever er svært fornøyd med dagens ordning! Hvorfor kan ikke du være det?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**