Politisk uttalelse – Ikke la helseforetakene ta ambulansene

Nord-Trøndelag Venstre vil på det sterkeste fraråde at konkurranseutsettelsen av ambulansetjeneste i Midt-Norge avsluttes og driften overtas av Helse Midt-Norge i egen regi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Privat ambulansedrift gir god kvalitet for tjenesten, og har gitt en effektiv drift med lave kostnader. Offentlig ambulansedrift vil påføre Helse Midt-Norge ekstrautgifter som vil måtte gå på bekostning av helsetilbudet i regionen.

Offentlig ambulansedrift vil derfor sette akuttfunksjonen og fødeavdelingen i fare ved lokalsykehusene i Nord-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**