Mulighet å ta universitetsfag på videregående skoler i Nordland

På fylkestinget stillte Franziska Wika følgende spørsmål, og fikk svar fra fylkesråden for utdanning, Trud Berg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Regjeringen har uttalt at elever ved videregående skoler skal ha mulighet til å ta opp universitetsfag allerede i videregående skole. For en stund siden leste jeg en elevblogg om hans "drømmeskole". I denne drømmeskolen har den videregående skole nær kontakt med universiteter/BI og høgskoler og tilbyr universitetskurs til elevene.

UngInfo, informasjonssenter for ungdom, får en rekke spørsmål fra elever om dette tema. I et svar kan en lese at noen videregående skoler samarbeider med et universitet. Det står også at universitetsfagene kommer i tillegg til arbeidet med de vanlige fagene på videregående.

Elever som ønsker å ta universitetsfag allerede på videregående er ofte meget motiverte, faglig sterk og ønsker fordypning i fagområder de har sterke interesser i. De er ofte ferdig med pensum i fagene og ønsker å avslutte fag før normert tid for å frigjøre tid til viderekommende læring.

Spørsmål:

1. Hvor mange videregående skoler i Nordland har samarbeid med universiteter og høgskoler og tilbyr universitetsfag til faglig sterke elever.
2. Hvordan informeres elever i Nordland om mulighetene til å kunne ta opp universitetsfag allerede på videregående skole.
3. Hva er fylkeskommunens holdning til faglig sterke elever og brukes det ressurser til å gi disse elevene muligheter til å utvikle sine evner maksimalt?
4. Hvilke strategier har fylkeskommunen på at alle videregående skoler i Nordland får et nært samarbeid med universiteter og høgskoler i alle fag?

Franziska Wika
Nordland Venstre
20.02.2011

Fylkesråd for utdanning Trud Berg svarte som følger:
Faglig sterke elever skal ha mulighet til å strekke seg faglig og utvikle sine evner. Dette framgår av alle elevers rett til tilpassa opplæring. Jeg har tiltro til at våre videregående skoler også gir de faglig sterke elevene nok utfordringer med hensyn til valg av lærestoff, metoder og organisering..

For noen år siden ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Bodin videregående skole og Høgskolen i Bodø, som blant annet omfattet muligheter for skolens elever til å ta fag ved høgskolen.

Knut Hamsun videregående skole har avtale med nåværende Universitetet i Nordland om at skolens elever på studiespesialiserende utdanningsprogram kan ta høgskoleutdanning i friluftsliv. Faget friluftsliv har som mål å gi studentene erfaring og kompetanse til å arbeide med friluftsliv innenfor skoleverket og frivillige organisasjoner. Innholdet er friluftsliv, ferdsel i vinterfjell, lek og friluftsliv i nærmiljøet, klatring, kajakk og seiling. Studiet er delt på fem ukesamlinger fordelt over to skoleår. Studiet gir totalt 30 studiepoeng. Elevene får ellers vanlig vitnemål fra videregående opplæring.

Når det gjelder informasjon til elevene om muligheter til å ta universitetsfag er det den enkelte skole som har ansvaret for å inngå slike avtaler med universitet og høgskoler. Fylkeskommunen har pr i dag ingen uttalt strategi om at skolene skal informere elevene om dette. Vi har imidlertid partnerskapsavtale med høgskolene hvor det på sikt er muligheter for å innarbeide andre samarbeidsområder, for eksempel at elever i videregående skoler har muligheter for å ta universitetsfag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**