Entreprenørskap er drivkraften til å skape nytt

Sats på gründerne og skaff de risikovillig kapital, sa Lars Peder Nordbakken i sitt innledningsforedrag om Venstres økonomiske politikk til en lydhør forsamling på Trondheim Venstres temamøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Peder Nordbakken

Omlegging av skattesystemet I dag har vi et skattesystem som favoriserer investeringer i eiendom, og det må gjennomføres en helhetlig omlegging av skattepolitikken slik at det blir mer attraktivt å investere i nystarta bedrifter, påpekte Nordbakken. Venturefond som investerer i bedrifter, har vist seg å være et svært vellykka tiltak for å skape nye arbeidsplasser, og gjøre de nye bedriftene mer robuste. Disse fondene engasjerer seg i bedriftene sammen med gründerne for å gjøre de mest mulig lønnsomme.
Åpent samfunn av frie borgere Venstres økonomiske politikk bygger på et åpent samfunn av frie borgere som kan forme sine liv på en meningsfull måte. Det er viktig å legge til rette for menneskelig mangfold, og Venstre ønsker å utvikle samfunnet i takt med endringene som skjer. Dette i kontrast til den konservative politikken som mer ønsker å bevare det som har vært.
Men samfunnet endrer seg, og politikken må utvikles i takt med dette, mente Nordbakken, som pekte på hva historien har lært oss om utviklingen av autoritære systemer. Hvis vekst og utvikling stopper opp, slik det gjorde i Europa på 20 — 30 tallet, åpner det opp for utviklingen av autoritære systemer.

 En lydhør forsamling på temamøte om Venstres økonomiske politikk

En lydhør forsamling på temamøte om Venstres økonomiske politikk

Miljøvennlig vekst
Vekst i seg selv er ikke målet, men menneskenes mål om det gode liv.
I en verden med større knapphet på ressurser vil tjenesteproduksjon bli mer etterspurt, og slik møte utfordringen om mer miljøvennlig vekst. Mange av de teknologiske nyvinningene vi har fått de senere årene bidrar til mer miljøvennlige løsninger.
En omlegging av den økonomiske politikken sammen med oppretting av Venturekapitalfond og Kapitalfunn som begge bidrar med risikokapital til nystarta bedrifter er det som må til for å sette fart i utviklingen av nye bedrifter, avsluttet Nordbakken, og viste til at slike tiltak har hatt svært positiv virkning i andre vestlige land. Vi må sørge for at gode idéer utvikles her i landet, og at noen av bedriftene får luft under vingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**