Listestillinga går mot slutten

I disse dager jobber Venstre-folk i hele landet med å ferdigstille listene til kommune- og fylkestingsvalget høsten 2011. Mange steder er nominasjonsmøtet enda ikke avholdt, så fortsatt er det mulighet for de som ønsker å bli aktive å melde seg til tjeneste!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Å stå på liste til kommunevalget er en kjempemulighet til å bli mer politisk aktiv, til å lære kommunen din å kjenne, og til å få erfaring fra et folkevalgt verv. 31. mars er siste frist for å levere listene, og det betyr at en del kommuner allerede har listene klare, men mange jobber fortsatt med å ferdigstille dem, og flere har behov for nye krefter.

Fylkestinget

 Elisabeth Paulsen er 1. kandidat til fylkestinget.

Elisabeth Paulsen er 1. kandidat til fylkestinget.

Nominasjonsmøtet til fylkestingslista ble avholdt tidlig i februar, og der ble Elisabeth Paulsen valgt som 1. kandidat. Men møtet gav samtidig styret fullmakt til å supplere lista med flere navn, og det er derfor fortsatt mulig for lokallag og enkeltmedlemmer å foreslå navn til lista. Den foreløpige lista finner du her.

Kommunevalget
Det er kun mulig å stille til valg i kommunen du er bostedsregistrert, og hvis du er interessert i å melde deg som aktiv, vil vi anbefale deg å gå inn på lokallagenes egne nettsider for å finne kontaktinformasjon der. Hvis siden ikke er oppdatert, vil vi oppfordre dere om å ta kontakt med fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken ([email protected]) for å få mer informasjon om hvor du kan henvende deg.

I noen kommuner har vi større utfordringer med å få ferdigstilt liste enn i andre, og vi tar gjerne imot tips fra folk som ønsker å stå på liste, eller fra andre som kjenner noen i den kommunen som vi kan spørre. Generelt er det greit å tenke på at det er svært få som melder seg på eget initiativ, de fleste må bli spurt, og de aller fleste blir også veldig glad for å bli spurt!

De kommunene vi i fylkeslaget nå jobber mest med, er Skaun, Meldal, Hitra og Selbu. Bor du i en av disse kommunene, eller kjenner du noen her, håper vi du tar kontakt og sørger for at vi får til Venstre-liste, og at vi får med venstresympatisører på laget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**