Et samlet og moderne Agder

Leder av Arendal Høyre, Roar Gundersen, tar i et innlegg i Agderposten 2. mars til orde for opprettholdelsen av to Agder-fylker, skriver Pål Koren Pedersen, Venstres førstekandidat i Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I mangel på gode argumenter for opprettholdelse av to små fylker, forsøker Gundersen seg med en retorikk som vi kjenner godt igjen på Sørlandet:

«hvorfor skal vi endre på noe, vi har det jo så godt som vi har det».

Agder har både muligheter og utfordringer som påkaller en mer optimistisk og fremtidspositiv tilnærming til fylkessammenslåing. Samtidig må en fylkesdebatt alltid ha for øye hvordan man best kan sikre viktige demokratiske verdier som medbestemmelse og innsyn i viktige beslutningsprosesser, verdier som er viktige for Venstre.

Dagens to små fylker har ikke slagkraft nok hver for seg, noe som bidrar til at det skapes uformelle beslutningsarenaer, hvor den enkelte borger ikke har mulighet til å påvirke de valg som gjøres.

Pål Koren Pedersen

Pål Koren Pedersen
Foto: Jan Kløvstad

Venstre vil skape et demokrati, der viktige politiske prosesser og avgjørelser skjer i folkevalgte organer, ikke på uformelle arenaer. Ett Agder vil styrke demokratiet.

Det skjer mye spennende på Agder, både innen næring, utdanning og kultur, men én ting er sikkert; det skjer på tross av og ikke på grunn av at vi har to fylker.

NHO Agder, Agder Energi og Universitetet i Agder viser at det er naturlig å se på Agder som ett fylke.

Også våre to fylkesting har sett fordelen av ett fylke og har vedtatt felles regionplan for Agder.

Et forent Agder på tinget vil kunne skape en sterkere posisjon og klarere sørlandsprofil. Selv med like mange representanter som i dag, vil en Agder-benk utgjøre en tydeligere stemme, noe som er nødvendig for å sikre en positiv utvikling.

Venstre er fremtidsoptimistiske. Vi mener at ny teknologi muliggjør et samlet Agder, hvor det er en god fordeling av funksjoner fordelt mellom Arendal og Kristiansand. Er vi offensive nok kan et samlet Agder bli et foregangsfylke som vil kunne sette standard.

Å gå imot en fylkessammenslåing med argumenter som at Kristiansand vil få alle funksjoner – og det er det ikke noe å gjøre med – er både å ha mistillit til de demokratisk og politiske mulighetene som de folkevalgte er gitt, samtidig som det er å bruke gårsdagens tankegods på morgendagens muligheter.

Et samlet og offensivt Agder vil være en styrke for både sentrum og periferi, så vel som for både de store og små kommunene.

Nøkkelen til et sterkt Agder ligger i samspillet mellom et godt politisk lederskap og borgernes mulighet til innsyn og deltakelse i de viktige prosessene som skal skje på Agder.

Pål Koren Pedersen

1. kandidat for

Arendal Venstre

til kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**