Svarverud barnehage: Oppfordrer ansatte til videreutdanning

— Det er første gang jeg er blitt oppsøkt av en politiker, og dette har jeg gledet meg til. Det sa leder i Svarverud barnehage, Grethe Skårerhøgda, da Nes Venstres andrekandidat kom på besøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sesselja Bigseth

Sesselja Bigseth
Foto: Tom Fidje

Sesselja Bigseth inviterte seg selv på besøk til Svarverud barnehage forrige måned, og møtte en entusiastisk leder som gledet seg over visitten.

— Jeg var i et møte sammen med andre barnehageleder og fortalte dem hvor mye jeg gledet meg til å få snakke om forholdene her til en politiker, sa Grethe Skårerhøgda, som i sine 24 år i kommunen aldri har hatt en politiker på besøk før nå.

Under samtalen var det særlig tre tema som krystalliserte seg: vanskeligheten ved å få kvalifiserte pedagoger; ønsket om et bedre fungerende barnehagebygg; og behovet for at man ser barnehagene som en del av et helhetlig løp.

Mangel på pedagoger
Nes kommune har de siste årene hatt full barnehagedekning. For barnehagene innebærer det at de ikke nødvendigvis har fullt belegg gjennom hele året. Men det er også rift om førskolelærerne.

I Svarverud barnehage har flere uforutsette årsaker ført til at barnehagen har færre utdannede pedagoger på jobb enn ønskelig. Det er løst ved at flere stillinger er dekket inn ved at fagarbeidere er konstituerte som pedagogiske ledere.

Barnehagen får på denne måten besatt de pedagogiske stillingene i teorien, men i praksis har man ledere som ikke har den pedagogiske utdannelsen og fagkompetansen man ønsker. Skårerhøgda legger ikke skjul på at dette er alt annet en optimalt, og forteller at det også fører til at mer arbeid faller over på henne.

Oppfordrer til videreutdanning
I følge Skårerhøgda er det ikke lett å få førskolelærere til Nes, og spesielt ikke til å fylle vikariater.

Grethe Skårerhøgda, leder Svarverud barnehage

Grethe Skårerhøgda, leder Svarverud barnehage

— Det er ikke mange førskolelærere som bor i kommunen, men det er noen flere som utdanner seg til førskolelærere nå. Jeg forsøker å oppfordre fagarbeidere til å utdanne seg til førskolelærere, men det er ikke lett, sier Skårerhøgda, og legger til at lønn nok er det viktigste for å tiltrekke seg pedagoger.

På den mer positive siden, kan Skårerhøgda fortelle at det ikke er problemer med å skaffe assistenter og fagarbeidere til barnehagen.

— Assistenter og fagarbeidere er den mest stabile arbeidskraften vi har. De holder lenge på jobbene sine.

Ønsker ny barnehage velkommen
I juni i fjor vedtok politikerne i Nes at Svarverud barnehage skal utvides fra en fireavdelings til en niavdelings barnehage. Det eldste bygget, som er fra 70-tallet, skal da pensjoneres som barnehage, og både små- og storbarnsavdelingene vil bli samlet i det nye bygget.

— Pedagogisk sett er jeg ikke så positivt innstilt til storbarnehager, men vi trenger et nytt barnehagebygg her. Bygget vi har i dag er ikke tilfredstillende, og man trenger en helt annen utforming av barnehagen. Derfor ønsker jeg planene for en ny storbarnehage her i Svarverud velkommen, sier Skårerhøgda.

Den siste tiden har rådmann reist tvil om det likevel vil komme et nytt barnehagebygg i Svarverud. Årsaken er at den kommunale barnehagen i Fjellfoten har blitt sagt opp fra lokalene i grendahuset og en privat barnehage skal inn der. Rådmann har ymtet frempå at det kan fjerne behovet for en ny, stor kommunal barnehage i Årnes. Vedtaket til politikerne står per dags dato imidlertid ved lag.

Del av et helhetlig løp
Skårerhøgda mener kommunen bør fortsette å eie og drive noen av barnehagene i kommunen. Hun fremhever at det er spesielt viktig med tanke på samarbeidet med skolene og tilrettelegging når det gjelder overgangen fra barnehage til skole.

— De private barnehagene kan selv velge hvordan de vil gjøre dette, men hvis barnehagene er i kommunalt eie, kan politikerne styre mer og legge til rette for et helheltlig løp helt fra starten av. Nå som vi blir færre kommunale barnehager er jeg redd vi kan forsvinne helt, sier Skårerhøgda.

I fjor inngikk Nes kommunen et samarbeid med Bredtvet kompetansesenter, hvor barnehager og skoler i kommunen deltar i et prosjekt som skal øke kompetansen innen lese- og skriveutvikling.

— Jeg ønsker meg at politikerne kan se barnehagene som likeverdige med skolen og som en del av et helhetlig utdannelsesløp, fra barnehage til skoleslutt, sier Skårerhøgda.


Dette mener Venstre om barnehager:

Venstres logo

Foto: Venstre

Venstre ønsker å vektlegge en utvikling av kvaliteten i barnehagene, samt sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger.

Venstre vil derfor:
* Ha full barnehagedekning.
* Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene.
* Arbeide for økt likebehandling av offentlige og private barnehager.
* Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**