uttalelse: Kantinedrift er et kommunalt ansvar

Bodø Venstre reagerer negativt på posisjonens nedleggelse av kantinedriften ved byens sykehjem. Vi finner regnestykkene for økonomisk innsparing mangelfull. Vi beklager manglende politisk vilje til å søke alternative løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Bodø Venstre er av den oppfattning at å tilrettelegge for god livskvalitet er et kommunalt ansvar. Kantinedrift ved kommunens sykehjem fremmer god livskvalitet. Dette er et viktig tilbud for en viktig brukergruppe. Derfor mener Bodø Venstre at det er et kommunalt ansvar å sørge for drift ved byens sykehjem også om det ikke er mulig å drifte disse rent kommersielt.

7.mars
Styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**