uttalelse: Positiv til mosképlaner

Når en menighet ønsker å bygge seg et gudshus som en moské i vår by er det Bodø Venstres intensjon og ønske å imøtekomme dette med stor positivitet. Venstres politikere er glad for at det er et levende muslimsk miljø i vår by og som biskop Tor B. Jørgensen sier Venstre ja til de mosképlaner Islamsk kultursenter eller andre har for framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Godt Liberalt Nytt År Agder Venstre

Foto: Stein Inge Dahn

Et av Venstres liberale prinsipp er at "den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset". Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

Et annet av Venstres liberale prinsipp er at "alle er likeverdige, men ingen er like". Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

Styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**