Venstre går i mot stengning av bassenget ved Egge ungdomsskole

Om rådmannen i Steinkjer, Torunn Austheim, får det som hun vil, vil det populære bassenget ved Egge ungdomsskole i Steinkjer bli stengt fra og med høsten 2011. Bassenget har vært flittig brukt i en årrekke. Deler av bassenget må nå renoveres for å tilfredsstille dagens krav, og dette har en kostnadsramme på 1,7-2,5 millioner kroner. Rådmannen er ikke villig å bruke penger på dette, noe som tilsier at bassenget ved Egge ungdomsskole fra skolestart høsten 2011 er historie. Elever samt andre lag og foreninger som benytter seg av bassenget på ettermiddager og kvelder vil miste et godt tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre mener at de negative konsekvensene en eventuell stengning vil medføre er så omfattende, at kommunen ikke har råd til å la være å gjennomføre de utbedringene som kreves.

Bassenget brukes daglig til svømmeopplæring av elever på 8.-10.-trinn. Om bassenget stenges vil om lag 800 elever ved Egge og Steinkjer ungdomsskole være nødt til å dele på 10 timer svømmeundervisning i uka på Dampsaga bad. Dette er timer som Steinkjer ungdomsskole har pr. i dag. En slik situasjon vil være uholdbar. Logistikkostnadene som vil påløpe for å frakte elever til og fra Dampsaga vil over tid være betydelige og overstige kostnadsrammen for opprustningen.

Det er også verd å nevne at basisferdighetene i svømming hos barn og unge stadig blir dårligere, blant annet av den grunn at det kun gis svømmeundervisning på 3.-trinn. Venstre mener denne trenden må snu.

Brukerne av bassenget ved Egge ungdomsskole er mange, og den helsemessige effekten bassenget gir i lokalmiljøet er stor. Bassenget blir brukt i alle skoletimene og i tillegg er bassenget fullbooket på ettermiddager og kvelder av ulike lag og foreninger, pensjonister og funksjonshemmede. Leieinntektene går uavkortet til Steinkjer kommune.

Bassenget er det eneste bassenget i kommunen i tillegg til Dampsaga bad. Ved å stenge bassenget reduserer man ikke bare tilgjengeligheten, men fratar også tilbudet til brukere som ønsker svømmeopplæring/trening i et skjermet miljø.

Venstre i Steinkjer går inn for at det også i fremtiden skal drives svømmeundervisning i bassenget og håper de andre politiske partiene i kommunen følger etter. Her kreves langsiktig planlegging og et bredere perspektiv enn det rådmannen til nå har vist i saken.

Tor Arne Garnvik

Leder, Venstre i Steinkjer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**