Ap stilte ikke opp

Når 2011-budsjettet ble mye lettere å lage, skyldes det at V, KrF, H og Sp tok den upopulære jobben i 2008 og 2009 med å vedta stramme budsjetter. De var så stramme at vi til og med var villige til å vurdere salg av både barnehager og eldre omsorgsboliger. Det ble heldigvis ikke nødvendig, men det er disse stramme budsjettene, sammen med ny ledelse på rådhuset og lojal og iherdig innsats fra alle våre medarbeidere, som er forklaringen på at kommunen kom ut av uføret og fikk et fint overskudd i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Brit Eskedal svarer på min kritikk av Arbeiderpartiets manglende vilje til å være med og vedta stramme nok budsjetter for 2009 og 2010, da det var virkelig kritisk for kommunens økonomi, med å fortelle om partiets budsjettforslag for et annet år, nemlig 2011. Men det var altså ikke poenget mitt. Jeg er enig i at Arbeiderpartiets budsjett for 2011 er ganske likt samarbeidspartienes, og like stramt.
Men når 2011-budsjettet ble mye lettere å lage, skyldes det at V, KrF, H og Sp tok den upopulære jobben i 2008 og 2009 med å vedta stramme budsjetter. De var så stramme at vi til og med var villige til å vurdere salg av både barnehager og eldre omsorgsboliger. Det ble heldigvis ikke nødvendig, men det er disse stramme budsjettene, sammen med ny ledelse på rådhuset og lojal og iherdig innsats fra alle våre medarbeidere, som er forklaringen på at kommunen kom ut av uføret og fikk et fint overskudd i 2010.
I desember 2009 var situasjonen så vanskelig at fylkesmann Øystein Djupedal i et svart møte ga klar beskjed om at det eneste lyspunktet han så i Grimstad kommune var samarbeidspartienes vilje til å vedta et ekstraordinært stramt budsjett for 2010. Alt annet, budsjettforslagene fra rådmannen, Ap og Frp, forkastet han som helt utilstrekkelige.
Når Arbeiderpartiet nå tydeligvis skal føre valgkamp med å fortelle om alt de har foreslått å kjøpe som vi andre stemte mot, så skyldes jo det at vi andre brukte pengene på det mest nødvendige: Å sikre trygghet for gode tjenester til innbyggerne våre i vanskelige år. Jeg er sikker på at det var en riktig prioritering.
Jeg er for at Grimstad kommune skal investere mye. Det er helt nødvendig slik vi vokser. Men prosjektene må tas i riktig rekkefølge og den første (og gjerne dyreste) løsningen er ikke alltid den beste. Men Ap har hatt god råd: I budsjettet for 2009 ville de bevilge 37 millioner kroner til en kommunal turnhall for GTIF, en pris alle andre syntes var vanvittig høy. Nå ser det ut til at turnhallen kan bygges for en brøkdel av denne prisen, og med et kommunalt bidrag på 3 millioner kroner. Forskjellen er omtrent et halvt bibliotek.

oversikt

Foto: johann

Brit Eskedal undrer seg over at Venstre har snudd om Landviktun. Det skjedde før valget i 2007 og standpunktet for bygging står i programmet vi gikk til valg på. Vi gjorde dette fordi vi mener det er helt avgjørende at Grimstad kommune faktisk gjennomfører det som tidligere er vedtatt. Vi må få slutt på handlingslammelse og omkamper som fører til at det tar 10 og 20 år å gjennomføre prosjekter som er lovet folk. Det gjelder Landviktun, som var den store saken ved 2003-valget, og det gjelder et moderne bibliotek.
Det har rett at det har vært uenighet mellom politikere og administrasjon om Landviktun. Men det Brit Eskedal aldri nevner er at den uenigheten ble det slutt på sommeren 2009, da kommunestyre og administrasjon fant sammen om å gi Landviktun en klar faglig innretning som det helt klart er behov for (spesiell tilrettelegging for demente). Sykehjemsfunksjoner, som det ikke er behov for her, ble fjernet og Landviktun ble flyttet til en ny tomt der det også er plass for framtidige utvidelser.
Kanskje det er på tide at Arbeiderpartiet innser at Landviktun vil bli bygget, at det vil bli bra for våre eldre, og at vi politikere heller skulle konsentrere oss om å få til et annet stort prosjekt som har ventet enda lengre?

Hans Antonsen (V)
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**