Nye tiltak i rusomsorgen

NRK Trøndelag meldte i går om en sterk økning i overdoser i regionen. – Dette bør være en kraftig vekker for alle som støtter en videreføring av dagens ruspolitikk. Noen tror en kan vinne krigen mot narkotika. Venstre ønsker å prøve ut nye tiltak som har hatt god effekt i andre land for å stoppe det høye antall overdosedødsfall i Norge, sier sentralstyremedlem Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På tide med nye tiltak

Guri Melby

Foto: Cathrine D. Hagen

Ifølge NRK Trøndelag var det en økning på 30% i antall overdoser i Trondheim i fjor. – Det er på tide å slutte å se skadereduksjon og behandlingsfokus som konkurrerende tiltak, og å se det som det er: tiltak som utfyller hverandre. Det trengs gode skadereduserende tiltak for dem som lever i avhengigheten, samtidig som det må være nok akuttavrusningsplasser for dem som ønsker å bli rusfrie, sier bystyrerepresentant Guri Melby. Noen av tiltakene Venstre mener en nå bør se på er følgende:
* Ventetiden på rehabilitering må ned. En kan ikke vente i månedsvis på dette tilbudet. Rusavhengige som har vært gjennom en avrusning, bør få tilbud om rehabilitering innen kort tid. Venstre ønsker en garanti for behandling etter akuttavrusning innen 24 timer. Det klarer de i Stockholm, da er det mulig her.
* Det må være nok behandlingsplasser, dagens køer er en skam. Og vi trenger en oppgradering av ettervernet. Alt fra medikamentfrie institusjoner til booppfølging for LAR-pasienter og god tilgang på utdanning.
* Vi er enige med Stoltenberg-utvalget og ønsker forsøk med heroinassistert behandling i Trondheim. Det vil alltid være rusavhengige som har vært til mange behandlinger flere ganger uten å lykkes, og for dem kan legeordinert heroin være et virkemiddel for bedret helse og økt livskvalitet.

Medisin, helse, piller

Foto: Microsoft

* Vi bør vurdere sprøyterom eller lignende tiltak også i Trondheim, hvis utviklingen med en økning i heroinbruk fortsetter. Et sprøyterom skal ikke bare være et sprøyterom. Det kan være et sted der narkomane kan få oppfølging. Gjerne gjennom tilbud om rehabilitering og LAR-behandling. NRKs avsløring av at LAR-pasienter i Trondheim må ta medisinene rett ved kassa i noen apoteker vitner om lite fokus på verdighet for de som er under behandling, det må vi gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**