Venstre er motstandere av datalagringsdirektivet

– Utrolig at vi må kjempe for personvernet i 2011, sier leder i Sarpsborg Venstre, Margrethe Motzfeldt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stopp DLD

Foto: Lars-Henrik

Datalagringsdirektivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. Ifølge direktivet skal de samme opplysningene lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. All data om trafikken skal lagres i opptil to år.

– Dette er et stort inngrep i menneskers privatliv. Venstre er motstandere av alt som innskrenker den grunnleggende friheten til individet, sier Motzfeldt. – Vi må jobbe for å minske statens grep om enkeltmennesket.

Høyre har onsdag kveld vedtatt å ikke legge ned veto mot datalagringsdirektivet og støtter derfor Arbeiderpartiet i innføringen av overvåkingsdirektivet. Østfold Høyres Ingjerd Schou har vært saksordfører for saken i Stortinget.

Venstres toppkandidat i fylket, Per Magnus Finnanger Sandsmark, mener Schou og Høyre nå motarbeider borgerlig samarbeid. – Schou, og Høyre, er opptatt av bredt borgerlig samarbeid. Da er det interessant at når alle de øvrige borgerlige partiene fra FrP til KrF og Venstre står samlet og kjemper for bærebjelken i det moderne samfunnnet: menneskets frihet – da går Høyre sammen med sosialdemokratene om å sette system fremfor mennesker, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**