Bore: Da Høyre sviktet

Høyres troverdighet i personvernspørsmål avgikk ved døden onsdag kveld. Det var ventet, men pasienten kjempet til det siste, skriver Venstres Thor Bjarne Bore i sin blogg. Bore er bystyremedlem i Stavanger og styremedlem i StoppDLD.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Thor Bjarne Bore

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Her er utdrag fra bloggen:
Da det gikk mot slutten, ville Pro Gram gi prinsipiell åndedrett, og minnet om at “For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.” Storesøster minnet om at tilknytningen til EØS/EU var viktigere enn en slange koblet til ideologirespiratoren . Hun avfeide også turnuskandidat Torbjørn Røe Isaksens diagnose: "Vi har aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør."

Heller ikke et forsøk med å bruke de velprøvde medisinene “Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket” og "Politikkens hovedoppgave er å sikre enkeltmenneskets grunnleggende frihet, ikke å begrense den”, ga resultater.

 Høyre datalagringsdirektiv dld DLD datalagring personvern

Foto: fra Høyres nettsider

Tidligere stortingspresentant og datadirektør Georg Apenes ventet i et siderom, til det siste med et håp om at Høyres sjel kunne berges. Han måtte gå sin vei — skuffet. I et minneord skriver han at "Grensen går ikke ved om man lagrer dataene i 12 eller 6 måneder. Grensen går ved at man tillater at norske borgere skal få sin adferd lagret uten at det engang er mistanke om at de har gjort noe galt.”

Les hele bloggen her >>

Les Venstres reaksjoner her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**