Tsjernobylulykken 26.april 1986 – “Den langsomme krigen”

Det nærmer seg 25 år siden Europa ble rammet av sur nedbør da en atomreaktor i Tsjernobyl gikk opp i flammer. 11.mars 2011 slår en tsunami ut to atomreaktorer i Japan. Faren er ikke over, historien kan gjenta seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Nordland Venstre til Venstres landsmøte.
Tsjernobylulykken 26.april 1986 – "Den langsomme krigen".

Det nærmer seg 25 år siden Europa ble rammet av sur nedbør da en atomreaktor i Tsjernobyl gikk opp i flammer. 11.mars 2011 slår en tsunami ut to atomreaktorer i Japan. Faren er ikke over, historien kan gjenta seg.

Sovjetiske helter ofret sitt liv for at katastrofen ble mindre enn verste scenario Norge sliter fortsatt med direkte ettervirkninger av katastrofen, de indirekte kan vi bare gjette oss til. Vi vet de menneskelige kostnadene er enorme, de økologiske kostnadene fatale og de økonomiske kostnadene skjulte.

Atomkraftverk

Foto: microsoft

Venstre bør ikke glemme, skjule eller fortrenge denne ulykken. Venstre bør kreve kunnskap slik at vi kan lære av de feil som ble begått og forebygge nye hendelser.

Det er mange uavklarte spørsmål der Venstre bør gå i bresjen for å finne svar. Tiden er moden for at myndighetene tar ansvar for å frembringe til offentligheten klare svar på følgende problemstillinger:
– Hvor står vi i dag med hensyn til omstendighetene rundt reaktorene i Kiev? Er det fare for nye eksplosjoner, planer om nye anlegg?
– Hvem fra Norge har offisielt takket de overlevende (familiene) for deres innsats med slukkningsarbeidet?
– Hvilke arbeid pågår her hjemme, hvilken forskning, og hvilke resultater foreligger med tanke på mennesker, planter og dyr?
– Er det større kreftfare i Norge enn i andre land som ble rammet av radioaktivt nedfall?
– Hvor står Norge i dag med hensyn til forskning / resultat av forskning på medisiner som kan redusere / minske fare for kreftsykdom relatert til stråling?
– Forebygger vi nok til å hindre tilsvarende ulykker, og har vi lært noe?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**