uttalelse: Marinbiologi- og havbruksforskning

Grunnet Nordlands viktige posisjon som fiskeri- og havbruksfylke er marinbiologi og havbruk er ett av forsknings- og undervisningsområdene til det nye Universitetet i Nordland. Dette må være et høyt prioritert forskningsområde for Nordland og Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Forskning, universitet

Foto: Microsoft

Venstre ønsker å fremme grunnforskning og næringsrettet forskning. Samtidig fremmer partiet fri forskning. Forskning og undervisning på høyt nivå vil være et av de viktigste grunnlagene for samfunnet og særlig viktig for vårt fremtidige næringsliv. Venstre vil arbeide for økte forskningsmidler og god undervisning ved våre høyskoler og universitet.
Nordland Venstre vil arbeide for at Universitetet i Nordland skal få gode vilkår og gis mer frie forskningsmidler.

Årsmøtet i Nordland Venstre 13.februar 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**