Skattelette til Småbedrifter og støtte til reiseliv

Nordland Venstre ønsker velkommen en ansvarlig utvikling av nordområdenes petroleumsressurser som en del av en helhetlig regional økonomiske verdibygging. For oss betyr dette ikke bare å sikre unik natur og verne sårbare kystregioner, men også å sørge for at oljeindustriens ansettelser ikke går på bekostning av hverken Nordlands tradisjonelle næringer, eller av regionens mer innovative næringsnyskapning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Petroleumsindustriens talspersoner sier ofte at Nordland mangler arbeidsplasser. Sannheten er at 37% av bedriftene i Nordland sier de har et problem med å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.
Vi i Nordland Venstre er derfor bekymret for at oljeindustrien i dag konkurrerer med små og mellomstore private bedrifter for ansatte, men under himmelvidt forskjellige rammebetingelsene. Resultatet er at oljeindustrien kan tilby sine ansatte mye mer attraktive arbeidsforhold enn mer private aktører.
Ikke forbausende søker kremen av høyt kvalifisert arbeidskraft nå til petroleumsindustrien. Disse arbeidstakerne mister derved Nordlands tradisjonelle næringer som fiske, og de små, uavhengige aktørene som best kan skape kreative og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene driver en bærekraftig og kunnskapsbasert økonomi; innovative bedrifter i samarbeid med Nordlands tradisjonelle næringer gjør Nordland attraktivt for unge.

For at fler skal ville bo og jobbe i Nordland må regionen ha en moderne infrastruktur med gode transportløsninger, god og tilgjengelig utdanning, og bred og variert kultur.
Men mest av alt trenger vi en næringspolitikk som støtter alle delene av den varierte økonomien vi skal leve av, også når oljeeventyret tar slutt. En ubalanse i arbeidsmarkedet – med stor sysselsetting i oljeindustrien og mangel på kompetanse på andre sektorer – vil føre til en fremtidig kunnskapsmangel. Vi skal ikke la økonomiske muligheter i dag blende oss for økonomiske nødvendigheter i morgen. Vi må derfor prioritere nå slik at vi sikrer Nordlands helhetlige fremtid.

Skattelette til Småbedrifter og støtte til reiseliv
Nordland fylket er i vekst og er dominert av små og mellomstore bedrifter.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen
Foto: Caroline Roka

– Vi vil satse på de små og mellomstore bedriftene og gi dem gunstigere vilkår og skattelette, sier Elvestuen og viser til at Venstre foreslår 2,5 mrd i skattelette til næringslivet.
Elvestuen viser også til at Venstre foreslår at det settes av 50 millioner til målrettet satsing på reiseliv og turisme
Venstre støtter regjeringen når den åpner for oljeleting ved delelinjen, men Venstre er derimot kritisk til at regjeringen nå endrer forvaltningsplanen ved at det nå åpnes for petroleumsaktivitet i sårbare havområder nærmere Finnmarkskysten ( inn til 35 km)

– De sårbare havområdene utenfor Finnmark er spesielt utsatt ved en eventuell ulykke. Dersom det igangsettes petroluemsaktivitet her, krever det en betydelig styrket oljevernberedskap, havariberedskap og overvåking av kystmiljøet, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**