Gruppemøter Våren 2011

Lund Venstre har valgt å legge sine gruppe- og medlemsmøter i forkant av møtene i hovedutvalgene. I tillegg kaller vi inn til gruppemøte før kommunestyremøtene hvis det er spesielt viktige saker som står på saklisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Logo Lund

Vi har alle våre møter på Rådhuset, og dette er åpne møter — vi er veldig glad for innspill både fra våre medlemmer og andre. Møtene begynner klokka 19.30

Vi minner også om at alle politiske møter (uten kontrollutvalget) i utgangspunktet er åpne møter. OK-utvalget legger sine møter forskjellige steder i kommunen (skoler, barnehage osv). PNM- utvalget har sine møter på Rådhuset og HO-utvalget på sykeheimen. Kommunestyremøtene er på Moi Hotell.

Vi oppfordrer dere til å møte opp hvis det er saker dere brenner for!

Vår foreløpige møteplan for våren vil med dette se slik ut:

Mars: Gruppemøte 22. mars Hovedutvalgsmøte 24.mars

April: Gruppemøte 12.april Kommuestyremøte 14. april
(Bassengsaken)
Dette møtet blir på spiserommet (vanligvis er vi på møterommet

Mai: Gruppemøte 24. mai Hovedutvalgsmøte 26. mai

Høstmøtene kommer vi tilbake til etter ferien.

Siden det er valg i september, blir det nok noen ekstra møter i forbindelse med valgkamp, program, fordeling av verv etter valget o.s.v.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**