Medlemsmøte om kommunevalgprogram

Sandnes Venstre inviterer til medlemsmøte 24.03.2011, her skal Venstres valgprogram 2011-2015 behandles og vedtas!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tid: Torsdag 24.03.2011 klokken: 19.30
Sted: Gamlaværket, St. Olavsgate 28, 4306 Sandnes.

Sandnes Venstres nye valgprogram for den kommende perioden skal vedtas på dette møtet, et utkast blir sendt til alle medlemmene minst en uke før, utkastet blir også publisert på våre nettsider.

Har du meninger om valgprogrammet til Sandnes Venstre og er medlem, kom på medlemsmøtet og bidra til et mer sosial-liberalt Sandnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**