Sola Venstres liste 2011

Her finner du Sola Venstres liste ved kommunevalget i september 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fra venstre: Nora A. Nilsen, Rita Torland, Lars Sommer Knudsen og Anja Berggård Endresen

Foto: Sola Venstre

Årets liste fra Sola Venstre byr på en spennende variasjon med erfarne og nye kandidater. De fire første kandidatene er forhåndskummulerte. Toppkandidatene har forskjellig erfaringsbakgrunn, men har alle har vært involvert i det politiske nettverket i Sola Venstre de siste årene.

Foto (fra venstre) er Nora A. Nilsen, Rita Torland, Lars Sommer Knudsen og Anja Berggård Endresen

1. Nora Augusta Nilsen, 1960, koordinator, Tananger
2. Anja Berggård Endresen, 1974, lærer, Skadberg
3. Lars Sommer Knudsen, 1957, ingeniør Tananger
4. Rita Torland, 1967, siviling./datateknikk,Ræge

5. Eli Aspen, 1960, spesialkonsulent, Røyneberg
6. Einar Bjelland, 1944, regionsjef, Tananger
7. Raman Dhawan, 1956, overlege, Skadberg
8. Olaf Arild Sandbæk, 1956, drosjeeier, Tananger
9. Jan Erik Timm, 1976, lærer, Ræge
10. Sangeeta Dhawan, 1962, ped.psyk. rådgiver, Skadberg
11. Frank Gregersen, 1952, sivilingeniør, Tananger
12. Gunn-Bente Andresen, 1956, sosionom,Tjelta
13. Petter B. Falck, 1970, bibliotekar, Tjelta
14. Gro Hjortland Bjelland, 1945, sekretær, Tananger
15. Janne Førland, 1979, lærer, Ræge
16. Hildegunn Hare, 1960, sosionom, Tananger
17. Alf Håkon Haugland, 1968, siviløkonom, Skadberg
18. Bård O. Håland, 1975, student, Sola
19. Inger Flatekvål Lea, 1958, logoped, Tananger
20. Roald Lygre, 1963,siviling./it-konsulent,Sola
21. Tone Madland Skeie, 1959,overlege, Røyneberg
22. Emma Manin, 1955, klinikkdirektør, Røyneberg
23. Magnar Mæland, 1959, regnskapsfører, Tananger
24. Ådne Mæland, 1929, pensjonist, Tananger
25. Christian Nilsen, 1985, student, Tananger
26. Nils Norheim, 1952, bademester, Joa
27. Valter Rørheim, 1936, pensjonist, Røyneberg
28. Elin Thorsvik, 1973, personalkonsulent, Skadberg
29. Eyvinn Thu, 1955, lærer, Tananger
30. Otto Vevatne, 1950, psykolog, Joa
31. Borgny Berge Øvrebø, 1953, hjemmeværende, Tananger
32. Svein Skeie, 1959, seksjonsoverlege, Røyneberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**