Venstre holder alle dører åpne

Venstre vil fortsatt ha posisjon i Sandnes og holder ingen dører stengt, men i spørsmålet om eiendomsskatt er partiet splittet, skriver Sandnesposten 02.03.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Toppkandidater: Stephen, Knut, Tove, Alexander, Tove og Nina.

Foto: Kari S. Brynjulfsen

— Vi kommer til å ta en endelig avgjørelse når programmet er ferdig i april. Akkurat nå er eiendomskatt noe vi diskuterer, sier listetopp Tove Frantzen.

Tove Frantzen

Foto: Vidar Grundetjern

Hun sier selv at hun ennå er usikker i spørsmålet om eiendomskatt. At nummer to på Venstres valgliste Knut O. Eldhuset uttaler at han er for eiendomskatt og nummer tre på listen Stephen Meinich-Bache sier at han er mot innføring av eiendomsskatt, gjør at partiet så langt ender på en helgradering i spørsmålet som kan komme til å bli helt avgjørende for hvilke partier som skal styre kommunen etter høstens valg.

Listekandidat 3: Stephen Meinich-Bache.

Foto: Alexander Sjursæther

Vil ha posisjon
De tre kumulerte Venstre-kandidatene er imidlertid optimister foran høstens kommunevalg. Målet for partiet er å få en stemmeandel på rundt ni prosent i Sandnes. Dette betyr at partiet vil få fire plasser i bystyret. En mer enn i dag. Ved forrige kommunevalg hadde Venstre en oppslutning på 5,3 prosent.

— Venstre har en oppslutning på rundt ni prosent i Stavanger og jeg klarer ikke se noen gode grunner til at partiet ikke skal være like stort i Sandnes, sier Eldhuset.

Knut O. Eldhuset

Foto: Vidar Grundetjern

— Vi vil være i posisjon og kommer til å søke makt. Det betyr igjen at vi ikke holder noen dører stengt for et fremtidig samarbeid. Venstre blir gjerne limet som holder ting sammen dersom vi føler det blir naturlig å inngå i allianse, sier Frantzen.

Hun legger til at partiet er god fornøyd med å være en del av den nåværende flertallskoalisjonen med Ap, Høyre og KrF.

Bli mer attraktiv
Hadde Venstre bestemt alene ville Sandnes hatt ansvaret for langt flere tjenester enn i dag. Noe som ifølge partiet ville gitt en mer robust kommune.

— I dag er det for mange statlige pålegg med øremerking av midler. Hadde den enkelte kommune fått bestemme mer ville man fått et bedre og mer effektiv tjenestetilbud, sier Frantzen.

Hun viser til tjenester som barnevern, rehabilitering og rusomsorg, som eksempler der kommunen burde fått større ansvar. Eldhuset vil ha flere næringsetableringer i Sandnes og mener byen bør gjøre seg mer attraktiv utad.

— Når firma som Magnar Eikeland flytter ut av kommunen fordi det ikke er passende tomter er det ikke bra.

— Hele kommunen må tas i bruk. Det må gjøres mer for å skaffe til veie egnede tomter. Samtidig må saksbehandlingstiden ned. Vi må sørge for at næringsdrivende som ønsker å komme til Sandnes får en opplevelse av at ting blir lagt til rette, sier Eldhuset.

Bybane nødvendig
Venstre vil også være en drivkraft i det videre arbeidet med å få den fremtidige bybanen på plass. Partiet vil styrke kollektivtilbudet og har også krav om firefeltsvei på E39 og en ytre ringvei rundt sentrum på programmet.

— Trafikksituasjonen på Nord-Jæren er prekær og vi trenger andre løsninger. Vi må satse kollektivt. Ikke minst ut fra hensynet til miljø.

— Bybane er helt nødvendig for å løse fremtidige utfordringer. Det er også av stor betydning at vi får ledet mye av biltrafikken ut av sentrumskjernen, sier Frantzen.

Hun snakker også varmt om nødvendigheten å ha grønne lunger i og rundt sentrum og at krav om dette blir lagt inn i planarbeidet for videre byutvikling.

— Dette har med trivsel og helse å gjøre. Det å skape en by som gir gode levekår for alle er av stor betydning. Her utgjør også kultur en viktig del. Viktige kulturinstitusjoner som kulturhuset, Vitenfabrikken og KinoKino må få gode vilkår for videre utvikling, sier hun.

Forsømt gruppe
Eldhuset poengterer at Venstre vil ha økt fokus på forsatt fremdrift i den boligsosiale handlingsplanen. Samtidig peker han på behovet for å bygge flere og rimeligere boliger for førstegangsetablerere.

— Vi må hele veien sikre oss nok nytt areal til å bygge nok boliger til å dekke den fremtidige etterspørselen. Vi snakker da først og fremst om å ha boliger til en realistisk pris, sier han.
Eldhuset trekker også fram at Sandnes i dag har en stor gruppe av det han kaller krevende unge mennesker.

— Jeg sikter da i første rekke til funksjonshemmede barn og unge og deres pårørende. Dette er dessverre en forsømt gruppe som sliter hardt. Vi ønsker å prioritere denne gruppen med mer midler, sier han.
Venstre vil også ha full fokus på bygging av flere BOAS -plasser.

— Det er flere BOAS-plasser i Sandnes i dag enn for fire år siden, men ikke nok. Dette jobbes det aktivt med. Vi satser på at Altona vil stå ferdig om få år, og det kjøpes inn plasser i andre kommuner. Samtidig er det viktig at vi styrker hjemmehjelspstjenesten, sier Frantzen.

Les hele saken i Sandnesposten.

Toppkandidater: Stephen, Knut, Tove, Alexander, Tove og Nina.

Foto: Kari S. Brynjulfsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**