Får sak om uthus i sentrum

Administrasjonen ved teknisk forvaltning lovet å komme med sak om uthus i sentrum til planutvalget. Det sa leder ved teknisk forvaltning, Kristine Synnevåg Jebsen i sitt svar til Tore Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Administrasjonen delte Venstres syn at det er nødvendig at uthusene gis en ny funksjon for å sikre at de tas vare på. det er imidlertid utfordringer knyttet til dette, bla. byggteknisk og brannteknisk.

Tore Nilsen understreket at det er viktig at man politisk legger til rette for en rehabilitering gjennom å lempe på krav der dette er mulig og å utvise skjønn på en mest mulig positiv måte. Utvalget ønsket en sak om dette velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**