Mandagsmøte

I går fikk vi et innblikk i hjemmetjenesten som utføres i Grimstad kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi fikk høre om alt det arbeidet som ble gjort rundt om i kommunene, med syke, gamle og de som sto rundt. Et imponerende arbeid blir rettet mot over 600 pleietrengende og deres nærmeste. En del av utfordringene for alle de som jobber i denne tjenesten ble også avdekket, noe vi som parti og gruppe må ta med videre.

Takk til alle innvolverte.
Inger Johanne Bolstad
Leder FOU-enhet “Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder”
Orienterte om dagens situasjon/framtidens utfordringer

Kari-Anne Johnsen
Enhetsleder “Hjemmetjenesten Fevik sone”
Orienterte om dagens situasjon/framtidens utfordringer

Frøydis Stubbhaug
Leder for lindrende omsorg i Grimstad kommune
Hun viste filmen “Sammen” en film om lindrende omsorg ved livets slutt og sankket litt rundt dette temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**