Einar Warholm er vår ordførarkandidat

Hareid Venstre hadde nominasjonsmøte i går, 15. mars, og er glad for å kunne presentere Einar Warholm som vår ordførarkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hareid Venstre 2011-1

Foto: Ole Frank Bakken

Vidare har vi fått med oss Annika Brandal, Lars Erling Hovlid, Ann Helen Grimstad Worren, Laksan Vijayaratnam og Line Emilie Kleppe på dei fem neste plassane.

Nominasjonsnemnda skreiv fylgjande om lista før nominasjonsmøtet:
Einar Warholm er ordførarkandidaten vår. Han er den som har mest erfaring av dei som stiller som ordførarkandidatar til valet. Siste periode som varaordførar.

Hareid Venstre 2011-2

Foto: Ole Frank Bakken

Vi har kumulert tre kandidatar: Einar Warholm, Annika Brandal og Lars Erling Bjåstad Hovlid.

Annika Brandal er kjend for dei fleste som pådrivar i aktivitetar i Brandal, lang erfaring frå kommunepolitikken i Hareid trass sin unge alder.

Lars Erling Bjåstad Hovlid er ny i politikken. Han er svært samfunnsengasjert, er prest, arbeider ved Sunnøre Folkehøgskule. Har flytta heim etter å ha budd ute lenge, både her i landet og i Afrika.

Vi har fått til god fordeling mellom krinsane med Hjørungavåg, Brandal, Bigset og Hareid på dei fire første plassane. Vi håper å få inn minst fire i kommunestyret. Vi har også satsa på ein ung tamil, Laksan, som kom hit som einsleg mindreårig. Han er no 22 år og midt i utdanninga si som helsefagarbeidar. I tillegg driv han nettavisa Sunnmorsvinden og er medlem i styret i Hareid Venstre. Etter listeplasseringa kjem han truleg til å bli ein sentral politikar i Hareid Venstre.

Resten av lista er også godt samansett av folk frå ulike krinsar, i ulike aldrar og godt kjønnsbalansert.

Nominasjonskomiteen: Gunn Berit Gjerde (leiar) Kåre Grimstad og Elisabeth Warpe. (Elisabeth gjekk i frå då ho vart vurdert til å stå på lista).

Heile lista i si heilheit ser slik ut:
Valliste for Venstre i Hareid for kommunestyreperioden 2011 – 2015
Einar Warholm, Hjørungavåg, 1958
Annika Brandal, Brandal, 1981
Lars Erling Bjåstad Hovlid, Bigset, 1974
Ann Helen Grimstad Worren, Hareid, 1971
Laksan Vijayaratnam, Hareid, 1989
Line Emilie Kleppe, Hjørungavåg, 1991
Ingeborg Bjåstad, Bigset, 1976
Otto Per Gjerde, Hareid, 1947
Torill Overvåg Leirbekk, Bigset, 1957
Elisabeth Warpe, Hareid, 1973
Synnøv Elisabeth Skarbakk, Brandal, 1971
Einar Aasen, Hjørungavåg, 1963
Sølvi Sjåstad Kleppe, Hareid,1971
Jeanette Nakken, Hjørungavåg, 1981
Lars Bertil Gjerde, Hareid, 1957
Svenn – Aslak Veiseth, Brandal, 1981
Odd Elvanes, Hareid, 1956
Annbritt Pilskog, Hjørungavåg, 1963
Kjell Alme, Hjørungavåg, 1967
Roger Korsnes, Hareid, 1937
Liv Janne Warholm, Hjørungavåg, 1962
Ola Leiv Grimstad, Bigset, 1943
Venezia Kulasegaram, Hjørungavåg, 1984
Greta Nelly Kirkebø, Brandal, 1942
Kåre Grimstad, Hareid, 1940

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**