Valbrosjyre 2023-2027

Venstre ønskjer eit samfunn der alle har fridom og sjølvstende til å leve det livet dei ønskjer, samtidig som vi skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Dei siste fire åra har Venstre vore i posisjon, og det har vore eit godt samarbeid både med dei andre partia i posisjon og med opposisjonen. Det vonar vi held fram også etter valet.

Valbrosjyra vår finn du her: Hareid Venstre – valbrosjyre 2023-2027 (pdf-fil)