Ja til Gjøvik – Nei til Kallerudlia 9

I løpet av mars skal det avgjøres om Eidsiva skal få omregulere Kallerudlia 9 til bygging av forbrenningsanlegg og varmekraftverk. Det første i Norge i sitt slag (med den risiko det fører med seg).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil ha en grønn byutvikling i Gjøvik. Blant de viktigste områdene å utvikle er Huntonstranda og mjøsstranda. Et forbrenningsanlegg i Kallerudlia 9 med store prosessdamprør ned til byen og stranda vil konservere byen og særlig industriområdene på stranda slik den er i dag — i enda minst 30 år.

Venstre vil næringsutvikling i Gjøvik og regionen. Den skal være grønn og framtidsrettet.
Dalborgmarka og områdene rundt har enorme muligheter. Kallerudlia 9 har ingen utbyggingsmuligheter.

Venstre vil miljøutvikling i Gjøvik. Vi vil at innbyggerne og kommunen skal delta i dette og ikke overlate til Eidsivas monopol å drive denne. I Fredrikstad, Norges ledende miljøkommune, er kommunen eier og deleier i alle store miljøforetak.

Derfor stemte vi imot mot Kallerudlia 9 den 16. mars (planutvalget) og vil gjøre det i kommunestyretmøtet 31. mars.

Ketil Kjenseth og Marie Tingvold
Venstres representanter i planutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**