Krever norsk støtte til flyforbudssone over Libya

FNs sikkerhetsråd skal i kveld igjen behandle situasjonen i Libya. Venstre mener det er uakseptabelt at Norge ved utenriksminister Støre ikke har et klart standpunkt og en klar holdning til hva FN bør foreta seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les også: Støtt demokratisering av Midt-Østen

Trine Skei Grande på talerstolen under Akershus Venstres fylkesårsmøte 2011.

Foto: Venstre

– Mens utenriksministrene i Frankrike og Storbritannia proaktivt jobber for FN-sanksjoner og flyforbudsone, sitter Jonas Gahr Støre og tvinner tomler og analyserer uten å innta et klart standpunkt på vegne av Norge. Det er uakseptabelt å ikke ha en klar holdning til dette, sier Venstres leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

Støtte til flyforbud
Skei Grande forventer at Norges utenriksminister må gå ut med en klar holdning fra Norges side og støtte et flyforbud

– Det å ikke ha en klar mening om og holdning til flyforbudsone og Libya-spørsmålet, kan tolkes som en passiv støtte til Gadaffi. Det er et svært uheldig signal å sende til forkjempere for frihet og demokrati i Nord-Afrika og i Midtøsten , sier Skei Grande.

Skei Grande viser til at Støre tidligere ikke har vært villig til å trekke ut norske statseide selskap fra Libya selv om Gadaffi skulle vinne frem og regimet skulle fortsette.

Se innslag om Libya på Kveldsnytt 26.02.2011

Klare krav
Venstres leder forventer nå at utenriksministeren er klar på følgende punkt:

– at det libyske regimets vold fordømmes mot egen sivilbefolkning på det skarpeste, samt støtte kravet om at Sikkerhetsrådet referer de ansvarlige til den Internasjonale Straffedomstolen, og arbeide for at volden blir avløst av forhandlinger om Gaddafis snarlige avgang

– støtte til den libyske FN-ambassadøren, Frankrikes og Storbritannias krav om en flyforbudssone over libysk territorium inntil volden opphører, støtte innføringen i Sikkerhetsrådet av strenge sanksjoner mot det Libyske regimet

– arbeide for stans i alt våpensalg til regimer som Libya,

– at norske statseide selskap trekkes ut fra Libya dersom ikke det sittende regimet går av

– at norsk næringsvirksomhet skal gjenopptas i et evt gryende demokrati, så fort det er forsvarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**