Nes Venstres program for perioden 2011-2015

Valgprogrammet for 2011-2015 er klart. Her kan du velge om du vil laste ned hele programmet som PDF-fil eller lese om de enkelte kapitlene på nettsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Forside partiprogram Nes Venstre

Last ned hele programmet som PDF-fil:
Program for Nes Venstre 2011-2015

Her kan du lese om de enkelte temaene uten å måtte laste dem ned:

Visjon og vilje
— hilsen fra leder
Verdiskapning for fremtidig velferd — vår næringspolitikk
Læring for livet — en skole for kunnskap og like muligheter
Noe å leve for — vår satsing på kultur og idrett
Omsorg med kvalitet og verdighet — varm velferd når du trenger det
På reise i Nes — våre tanker om veg og bane
Vårt felles ansvar — klima og miljø i kommunen vår
Det gode liv i Nes — lokaldemokrati og stedsutvikling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**