Styret i Levanger Venstre

Levanger Venstre har avholdt konstituerende styremøte og følgende styre er konstituert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Leder

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Per Einar Weiset
Håkon den godes gt. 32B
7600 Levanger
Telefon: 92 80 27 21
Epost: [email protected]

Nestleder
Rita Bjørgan Holand
Jamtveien 7
7600 Levanger
Telefon: 91 36 02 15
Epost: [email protected]

Styremedlem
Atle Busch
Alosavegen 30
7600 Levanger
Telefon: 90 85 91 75
Epost: [email protected]

Styremedlem
Arild Brustad
Leine
7620 Skogn
Telefon 91 14 34 71
Epost: [email protected]

Styremedlem
Heidi Flaten
Kirkegt. 63
7600 Levanger
Telefon: 41 62 58 51
Epost: [email protected]

Styremedlem
Lasse Sundal
Ilevollen 16
7018 Trondheim
Telefon: 97 11 47 54
Epost: [email protected]

1. varamedlem:
Anders Dalane
Kirkegt. 25
7600 Levanger
Telefon: 97 04 49 80
Epost: [email protected]

2. varamedlem:
Anne-Brit Skjetne
Sørkleiva 16
7607 Levanger
Telefon: 90 97 84 37
Epost: [email protected]

3. varamedlem
Jon Hiberg
Hiberg
7630 Åsen
Telefon: 41 43 23 19
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**