Venstre ønsker å bedre de kommunale boligene

I det vedtatte budsjettet for 2011 legger Venstre sammen med Arbeiderpartiet opp til investeringer for 15 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmann Unni Skaar ønsker fullmakt til å foreta innkjøp innenfor de rammer som er gitt i budsjettet. Hun foreslår blant annet å gå til innkjøp av flere kommunale boliger. Dette er en veldig viktig sak, da sosialboliger er et av de viktigste virkemidlene vi har lokalt for å bekjempe fattigdom. De fleste tar det nærmest som en selvfølge å ha et trygt sted å bo, mens det for noen er det en drøm de ikke tør å håpe på. Det å ikke ha en tilfredsstillende sted å bo rammer spesielt hard blant barn. Og det er vårt ansvar som politikere å hjelpe de som trenger det mest. Det handler om verdighet for enkeltmenneske, det handler om å få seg noe eget, det handler om å skape seg et hjem.

Sarpsborg Venstre har programfestet å etablere flere kommunale boliger utenfor bykjernen, og samtidig arbeide for å renovere eksisterende boliger.

Tommy A Olsen

Foto: Pål Rognstad

– For rusmisbrukere er det spesielt viktig å få seg en bolig i rusfrie miljøer, sier vararepresentant til bystyret Tommy-André Olsen.
– Etter opphold på avrusning er det avgjørende å kunne komme inn i trygge omgivelser for å hindre tilbakefall, fortsetter han.
Venstre mener bestemt at man ikke profiterer på å forsøke å bli rusfri i belastede områder.
– Å få seg et fast sted å bo, med fast adresse, gjør det også enklere å skaffe seg arbeid og komme videre i livet. Det handler om gi de som trenger det mest, en ny start. Det handler om trygghet. Det handler om forankring og tilhørighet, avslutter Olsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**