Bevilger penger fra Restaureringsfondet

Venstres Einar Vandvik er med og bevilger over en kvart million til trehusbebyggelsen i Levanger sentrum over kommunens restaureringsfond. -Pengene går til miljøforbedrende tiltak i sentrum, sier Vandvik, som er stolt over at Levanger kommune kan gi et slikt bidrag til forskjønnelse av byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

Restaureringsfondet har en størrelse på 8.2 millioner kroner. Avkastningen fra fondet kan benyttes til: Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler, utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil og nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**