Læreren skal være lærer

Byråkratiet i skolen må kuttes med 25 prosent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tidsbruken i skolen er diskutert mye og nå skulle Stortinget si sin mening. Mange tiltak er skissert, men ingen mål. Da blir det vanskelig med forpliktelser. Jeg er spent på om de rødgrønne i Trondheim er like tafatt som regjeringen når vi nå skal følge opp disse tiltakene som skoleeier. Hva med Utdanningsforbundet?

Tidsbrukutvalget hadde tre prioriteringer som satsningsområder for læreren, nemlig etterutdanning av lærere, økt voksentetthet og økt bruk av andre yrkesgrupper i skolen. Meldingen gir ingen konkrete lovnader om økt statlig innsats på disse områdene, annet enn en oppfordring til skoleeierne (kommunene) om å prioritere dette. Det synes jeg er altfor svakt.

Etter å ha gått høyt på banen for å bedre tidsbruken i skolen hadde jeg håpet at de rødgrønne partiene ville være med på sette et forpliktende måltall for hvor mye byråkratiet i skolen skal reduseres. Det er bra at alle nye tiltak i skolesektoren skal «tidstestes» før de iverksettes, men det er definitivt også et behov for å ha en skikkelig opprydding i det jeg mener er den reneste «forskriftsjungelen» i skolen. Venstre vil innføre et konkret mål om 25 pst. kutt i skolebyråkratiet. Regjeringspartiene gikk i mot forslaget i innstillingen. Vi er nødt til å gi læreren mer rom for å være lærer, og da er det helt nødvendig å rydde opp i alle skjemaer og regler som omgir læreren i skolehverdagen.

Ordførerkandidat for Trondheim Venstre
Jon Gunnes

Innlegget var på trykk i Adressa 26/2/11

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**